Följande information diskuterar dina rättigheter och användarvillkoren gällande hur den personliga informationen som uppges vid olika tillfällen används.

Information som samlas in via våra tjänster:

  1. Anledningen till att insamling av information sker, är dels för att förbättra upplevelsen på hemsidan för användaren, dels för att förbättra våra egna tjänster. Detta utförs via spårning av dina rörelser på webbsidan, för att kunna se vilka beteendemönster du har, samt vad som håller dig intresserad.
  2. Begärande av personlig data kan innebära olika saker. Det kan vara sådant som användarens e-post, användarens ålder, användarens namn och adress, eller användarens telefon. Stundvis kan detta vara  rent juridiskt nödvändigt, som för att till exempel bekräfta åldern av en användare.
  3. Alla användares IP-adresser innehåller information från cookies, som hemsidan automatiskt samlar data ifrån. Denna insamling sker före under och efter besöket, för att förbättra användarupplevelsen
  4. Information som frivilligt uppges som de personliga uppgifterna som krävs vid registrering och prenumeration av nyhetsbrevet samlas in av andra tjänster. Informationen kan innehålla saker som användarens ID, användarens foto, e-post adress, födelsedatum, kön, och namn.  Användare godkänner denna lagring av information genom att använda tjänster därtill kopplade.

Hur informationen används

Under ditt användande av vår hemsida samlas det in information som är viktig för att göra sidan så användarvänlig som möjligt, och för att tjänsterna på sidan ska fungera som de ska.

Operativa tjänster

Data som samlas och analyseras kan hjälpa oss att driva vår tjänst, och förbättra den så mycket som möjligt, för det slutgiltiga syftet att förbättra användarupplevelsen. Datan vi samlar in hjälper med att göra till exempel kommentarer och rekommendationer bättre och mer relevanta.

Tjänsternas förbättring

För att hjälpa oss att kunna förbättra alla fåra tjänster måste vi kunna förstå vissa trender i våra medlemmars användande av våra tjänster. Detta gör så att vi kan se vilka uppdateringar krävs av vissa funktioner för att göra användandet så bra som möjligt.

Kommunikation

Den information som samlas in gör det möjligt att föra kommunikation med kunder, i syfte att kunna bidra med administrativt stöd. Det kan vara saker som att ge mer möjligheter inom kundtjänsten, eller för att informera om erbjudanden.

Spårning

Information som tillgängliggörs av kunden på hemsidan, kan samlas in automatiskt via speciell teknologi eller cookies. Denna insamling hjälper till med följande saker:

Personlig tillgänglighet, vilket kan vara saker som att en viss användare inte behöver skriva in sin personliga information vid inloggning mer än en gång. Det kan vara saker som gäller innehållet av annonserna så att dessa är mer personanpassade.

Google Analytics

Google Analytics används för att kunna på ett bättre sätt mäta och analysera trafiken på hemsidan. Vår tjänst är däremot helt oberoende från Googe Analytics och vi har ingen som helst anknytning till detta företag. Google kan också ta del av den analys och övervakning som utförs med dera tjänst på våran hemsida.

Under denna process av informationsinsamling läggs stor vikt på att skydda våra användares information.

Hur informationen offentliggörs.

Informationen som alla medlemmar tillåter oss att ta del av offentliggörs enligt följande omständigheter:

Information

Information som användare lämnar på allmän plats som till exempel vissa offentliga meddelanden som andra användare kan se.

Oidentifierbar information

Information som samlas in skickas till tredje part, för att kunna assistera arbetet i följande områden:

Efterföljande av regler, marknadssyften, och användarvanor som beteendemönster på hemsidan.

Regler och juridik.

Om personuppgifter någon gång krävs kommer dessa avslöjas om det tillåts enligt lag, eller om det är nödvändigt för att underlätta ett rättsligt arbete i domstolar och utanför. Samarbete i rättsliga processer kommer alltid att ske från våran sida.

Ägandeförhållanden

Om det eventuellt sker förändring av ägare via sammanslagning eller köp kommer uppgifterna vara tillgängliga av flera parter. En ny policy måste antas av köparen. Uppgifterna kan skickas både elektroniskt och fysiskt till dem parter det gäller. Detta kan också ske via konkurs.

Dina rättigheter

Under den tid som spenderas i våra tjänster kommer dina rättigheter skyddas till en rimlig gräns. Du kan begära informationen, men även ändra eller permanent ta bort den. Om du som kund tackar nej till viss typ av informationssamling kan detta påverka kvalitén av de tjänster vi erbjuder. När du vill kan du skicka klagomål eller invändningar gällande vår behandling av just din personliga data. Detta gäller inte om informationen kan vara juridiskt relevant.

Annan information

Det finns en viss typ av information som Google samlar in via Google Analytics som du kan välja att inte dela med dig av. Detta gör du genom att välja Opt-out i Google Analytics

Avbrytning av kommunikation

När du vill kan du avbryta eventuella prenumerationer och andra e-post meddelanden. Du kan också kontakta oss för att göra detta, så får du assistans med ditt ärende. Detta kan ta upp till 2 veckor.

Newsletter Nyhetsbrevet
Prenumerera